को कम्पनी शो - Zhongshan Haoshijiao Electro-optic Co., Ltd.

कम्पनी शो

IMG_4865

रिसेप्शन

कार्यालय

कार्यालय

कार्यालय १

कार्यालय

परीक्षण कोठा

टेसिङ कोठा

एकीकृत-क्षेत्र

एकीकृत क्षेत्र

मेसिन

मेसिन

मेसिन १

मेसिन

मेसिन २

मेसिन

मेसिन ३

मेसिन

IES-tesing-रूम

IES टेसिङ कोठा

लेजर मेसिन

स्वागत

कारखाना-1

स्वागत

परीक्षण गर्दै

टेसिङ

कार्यशाला

कार्यशाला

कार्यशाला १

कार्यशाला

IMG_4860

लाइट गाइड प्लेट

प्रकाश-गाइड-प्लेट

लाइट गाइड प्लेट

IMG_4805

गोदाम